Vårt kvarblivna lager av svensk hemslöjd kommer vi framför allt att exponera och sälja på lördagarna när vi är på

Gallerian i Brålanda 

Halva priset på resterande hemslöjd i trä och smide

ÖPPETinfo@uggleboden.se 
leif.parsmo@gmail.com

Då jag har svårt att komma in på Ugglebodens mail är det tills vidare gmail som gäller

KONTAKT
Fröjs väg 12
468 30 Vargön
Se karta

Mobil 0705 13 74 47